Sosyal Medya

Osmanlı Döneminde Tıp

Osmanlı Döneminde Tıp

Osmanlı Tıbbı

Osmanlı tıp tarihi üç dönemde incelenmektedir.Osmanlılar ilk hastaneyi 1399'da Yıldırım Beyazıd zamanında Bursa'da yapmışlardır.

Osmanlı Hekimlerinin Sağlıklı Yaşam Şifreleri

Ninelerimizin şifalı bitki kültürü aslında Osmanlı hekimlerinin öğretilerinden geliyor. 150 yıllık süreçte kaybolmaya başlayan bu yaşam birikimi şimdi modern tıpla bütünleşerek geri geliyor.

Osmanlı Dönemi Hekimleri ve Darüşşifalar

Osmanlı döneminde yaşamış hekimlerden birisi Hacı Paşa dır. Aslen Konyalıdır. Dini ilimler tahsili için gittiği Kahire’de tutulduğu bir hastalık üzerine tıp ilmine ilgi duymuş ve bu alanda kendini yetiştirmiştir.

Osmanlı Hekimleri

Osmanlı Hekimleri

Hacı Paşa

Hacı Paşa Tahminen 740/1339-40 yıllarında Konya’da doğdu. asıl adı Celaleddin Hızır’dır. Hacı Paşa ünvanıyla anıldı.

Hekim Altuncuzade

Fatih Sultan Mehmed Han devri hekimlerinden. İsmi, Şeyh Salih’tir. Doğum ve vefat tarihleri belli değildir. 

Sabuncuoğlu Şerefeddin

Fatih Sultan Mehmed döneminin en ünlü hekim ve cerrahlarından olan Sabuncuoğlu Şerefeddin 1386 yılında Amasya’da doğmuştur. 

Osmanlı Darüşşifaları

Osmanlı Darüşşifaları

İstanbul Sultan I.Ahmet Darüşşifası(1621)

Sultan Ahmet'in H.1022 / M.1612 yılında, darüşşifa yapımına henüz başlanmadan önce hazırlattığı Sultan Ahmet Vakfiyesi'nde yapıdan çok, görev alacak hekimlerin özellikleriyle ilgili bir bölüm bulunmaktadır:

Edirne Cüzzamhanesi

Sultan II. Murat’ın Edirne’de yaptırdığı leprozeri (cüzzamhane), Türklerin Avrupa’ya geçtikten sonra, bu coğrafyada kurdukları ilk sağlık kurumu olarak tarihe geçmiştir.

Fatih Darüşşifası (1470)

Fatih Sultan Mehmed tarafından mimar Atik Sinan`a yaptırılan Fatih külliyesi yani Darüşşifası 1463-1470 yılları arasında inşa edilmiştir.

;