Sosyal Medya

İstanbul Sultan I.Ahmet Darüşşifası(1621)

İstanbul Sultan I.Ahmet Darüşşifası(1621)

Sultan Ahmet'in H.1022 / M.1612 yılında, darüşşifa yapımına henüz başlanmadan önce hazırlattığı Sultan Ahmet Vakfiyesi'nde yapıdan çok, görev alacak hekimlerin özellikleriyle ilgili bir bölüm bulunmaktadır:

Külliye ile birlikte yapılan Darüşşifanın, Topkapı Sarayı Müzesi arşivinde işçi ve malzeme masrafları defterindeki (D. 5112) kayda göre, H. 1029 / M.1620 tarihinde darüşşifanın döşemesi için kayagan taşı, pencere çevreleri için pelüt ağacı ve kubbe sıvaları için saman alındığına dair bilgilerden 1621 yılında bitirildiği anlaşılmaktadır.

Sultan Ahmet'in H.1022 / M.1612 yılında, darüşşifa yapımına henüz başlanmadan önce hazırlattığı Sultan Ahmet Vakfiyesi'nde yapıdan çok, görev alacak hekimlerin özellikleriyle ilgili bir bölüm bulunmaktadır:

"Açık fikirliliği ve zekâsı ile tanınmış, sağduyulu ve olayları çabuk kavrayabilen, insan tabiatı özelliklerini ve ilaç hazırlama ilkelerini bilen, içecek(şurup) ve macun hazırlama konusunda hünerli, muhtaç olanların işlerinin gözetilmesinde iyi davranışı belli olan, yufka yürekli, kibirsiz, tanıdık ve yabancıya karşı tatlı sözlü seçkin bir kimse hekim olup hastaları onlara iyi davranarak tedavi etmelidir" ifadeleriyle bu özellikler açıklanmaktadır. B.N.Şehsuvaroğlu 18. yy değerli hekimlerinden Ebulfeyz Mustafa bin Mehmet Efendi'nin bu darüşşifada başhekimlik yaptığını belirtmektedir.

Evliya Çelebi, Seyahatnamede Sultan Ahmet Darüşşifası ile ilgili şöyle bahsetmektedir. " Vakıfları kuvvetli olduğundan ekseriya, fukara ve divaneleri bu şifa evine getirirler. Çünkü buranın havası güzel, hademeleri sevimli ve hoşa gider kimselerdir ki, daima hastalara canıgönülden hizmet ederler. Çünkü nazırı olan kızlarağası her vakit gelip hastaların hallerini sorar.

" (Darüşşifanın faaliyete geçtiği yıllar Evliya Çelebi'nin gençlik yıllarıdır ve bu yıllarda sarayla yakın temas halindedir. Çocukluğu ve gençliğinin içinde geçtiği bu mekanları o yıllardan tanıdığı gibi daha sonraki seyyahlık yıllarında da yakından incelemiştir.)

Kaynak: http://www.medeniyetimiz.com/index.php/darussifa/302-sultan-ahmet-darueifas