Sosyal Medya

Edirne Cüzzamhanesi

Edirne Cüzzamhanesi

Sultan II. Murat’ın Edirne’de yaptırdığı leprozeri (cüzzamhane), Türklerin Avrupa’ya geçtikten sonra, bu coğrafyada kurdukları ilk sağlık kurumu olarak tarihe geçmiştir.

1421-1451 yılları arasında; Sultan II. Murat devrinde Edirne, her yönden büyük bir gelişme yaşamış, devrin hekimleri ve alimleri onun adına bilimsel eserler ve tıp kitapları yazarak kütüphanesini zenginleştirmişlerdir.

Sultan II. Murat’ın Edirne’de yaptırdığı leprozeri (cüzzamhane), Türklerin Avrupa’ya geçtikten sonra, bu coğrafyada kurdukları ilk sağlık kurumu olarak tarihe geçmiştir. Islamiyetin, kişinin maddi ve manevi sağlığının bütüncül olarak korunmasına, özellikle de hastalığa yakalanmadan önlem almaya verdiği önem doğrultusunda, Hz.Muhammed’in tıbba dafr bütün uygulama ve tavsiyelerinden oluşan Tıbbi Nebevi’de bulaşıcı hastalıklardan sakınma konusu geniş yeralmaktadır.

Hz.Peygamber, cüzzamlı kişiden uzak durulmasını, cüzzamlının da sağlıklı kişilerin arasına girmemesini emretmiş, bir hadisinde de “cüzzamlı kişiden aslandan kaçar gibi kaç” buyurmuştur. İslam dininin hoşgörü ve şefkat anlayışıyla birlikte, cüzzamlıların yalnızca tecrit edilmediği, beraberinde bakımlarının da yapıldığı, 15. Yüzyıl’ın ortalarında açılan ve Miskinler Tekkesi adı da verilen bu cüzzamhane, bugünkü Kirişhane semtinde yer.almaktaydı.

Türkiye’de tıp tarihinin bir bilim dalı olmasını sağlayan sultanı.murat h.824-855 m. 1421*1451 Prof. Dr. Süheyl Unver, burasıyia ilgili olarak “Edirne’ye her gelişimde mutlaka dolaştığım Kirişhane semtinde Sultan II. Murad bir Miskinler Yurdu yani lepralıların tecridi için bir leprozeri yaptırmıştır ki, bu dünya yüzünde Adana’da Zülkadir Oğulları’nınkinden sonra ikinci müessese oluyor. Halkın maddialakasını çekmek için bunlara Miskinler Tekkesi de denmiştir.

Bunun diğer tarikat tekkeleriyle bir alaka ve münasebeti yoktur. Buraları sadece bir lepralılar hastanesidir. Edirne’deki leprozeri iki asırdan fazla açık kalmıştır” açıklamasını yapmaktadır. 1892’de Viyana’da toplanan II. Uluslararası Dermatoloji Kongresi’nde, Askeri Tıbbiye’nin genç hocalarından Dr. Hüseyin Hulki Bey (1861- 1894), bildirisinde Avrupa’nın bu ilk cüzzamhanesin’den söz | ettiği zaman, kongre üyelerinin hayret ve takdiriyle karşılaşmıştır.

Kaynak: http://www.edirnetarihi.com/1365.html